Du vet väl att Du kan klicka på bilderna...

söndag 3 juni 2012

Sparbankseken

Eken vid Forsby efter Skultunavägen

De flesta av Västmanlands läns naturminnen är gamla ekar

Ekens  har en läckert skir grönska vid lövsprickningen
Mellan Rönnby, Västerås och Skultuna utmed Skultunavägen alldeles invid Forsby står en magnifik ek, i folkmun kallad sparbankseken. Ek (Quercus robur) kan bli  30 meter högt och uppemot 1000 år gammalt. Rumskullaeken i Småland tros vara  mellan 900 - 1000 år, omkring 13 meter i omkrets ( i brösthöjd) och torde vara den äldsta eken i Sverige. Dalälven har alltid sagts vara den nordligaste växtgränsen för eken, numer sägs Testeboån vara den nordligaste gränsen för naturligt växande ekar. . Ekens frukt; ekollonet har i svåra tider av umbäranden använts som svinfoder och kaffesurrogat(!). Eken har också historiskt sett haft stor betydelse för skeppsbyggandet. På Visingsö i Vättern planterades 1832 och tio år framåt ca 300 000 ekar för att säkra virkestillgången för framtida krigsfartyg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar