Du vet väl att Du kan klicka på bilderna...

fredag 23 mars 2012

Frukträdsbeskärning eller "Äppellunden the hard way..."

"Före..."

"Efter..."
Att beskära träd är och har varit mitt signum i många år. Självlärd är väl en sanning med modifikation då jag jobbat med kunniga åldermän, dessutom var ju farsgubben en duktig trädgårdsmästare! Förr om åren kunde hela helgerna upptas av klättrande och klängande i fruktträd. Numer får det räcka att under veckorna vara sakkunnig i beskärningsärenden; m a o jag beskär bara under arbetstid! Att beskära ett äppelträd handlar för mej om att hitta en balans mellan skönhet och funktion; m a o gallra grenar så att trädets karaktär fortfarande bibehålls! Kunskapen att finna balansen är något som växer fram ju mer man utövar beskärningens ädla konst...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar