Du vet väl att Du kan klicka på bilderna...

fredag 9 mars 2012

Äppellunden

Och lunden den sköna i mitten av maj 2011
Äppellunden

Två små välanvända "trollspön" signerade Felco - Schweitziska kvalitetsverktyg

"Fruktsporre" som efter blomning och pollinering  blir till ett äpple!
Vid Karlslund Servicehus här i Västerås finns en gammal äppellund som härrör från en svunnen tid. Det var väl kanske fyra - fem år sedan jag sist var och beskar träden här, så det är m a o hög tid igen! Tjugosju äppelträd finns på en gräsremsa ner mot Svartån mellan servicehuset och E18-bron. I mitt tycke är det en ynnest att ha som yrke att beskära och forma äppelträd - den kreativa och skapande ådran får plötsligt fritt spelrum. Efter första dagarnas tafatta sågande och klippande släpper så småning om ringrosten och allt blir till skön poesi...Fruktträdsbeskärning handlar till mångt och mycket om att gallra träden tills man hittar en balans där form och funktion möts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar