Du vet väl att Du kan klicka på bilderna...

måndag 13 juni 2011

Nattviol


Nattviol eller Nattyxne (Platanthera bifolia) är en i Sverige fridlyst orkidé som trivs på fuktiga ängar och diken. Den är ganska vanligt och förekommer mellan Skåne och Jämtland. Blommar nu i juni - juli med en väldoft som är som starkast på natten. Dessa exemplar funna i ett dike i Grådö; Dalarna. Blev invigd i Nattviolens spännande liv redan på den tiden då mina föräldrar bodde i Hälsingemetropolen Kultebo. En fascinerande och väldoftande skönhet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar